Periodeplan

IMG_3171
En periodeplan er en litt mer oversiktelig plan over hva vi gjør og fokuserer mest på, for ditt barns utvikling.

Måned Dato Aktivitet
August 29/8
Oppstart/ tilvenning av nye barn
Fotograf
September 3/9
Foreldremøte
Tema: høst
Oktober Tema: De tre bukkene bruse
November Tema: juleverksted
Desember
13/12
18/12
Tema: den grønne votten
Foreldrekaffe
Nissefest
Barnehagen er stengt i rom jula
Januar
Februar 28/2
Tema:fastelavn
Karneval
Mars
Tema: gullhår og de tre bjørnene
April 9/4
Tema: påskeeventyr
Gul-fest
Barnehagen er stengt i påsken
Mai Tema: bondegård
Juni 26/6
SOMMERFEST
Juli
Barnehagen er stengt
HUSK: Juli er betalingsfri
måned