Pris

For år 2017 koster en plass i barnehagen kr 2850,- pr mnd.
Det vil si kr 2730,- i oppholdsbetaling og kr 120,- til mat.
I juli måned er barnehagen stengt og er av den grunn
betalingsfri måned.

Det vil bli lagt til kr 100,- pr påbegynte time ved
opphold i barnehagen ut over åpningstidene.

All informasjon om betaling vil stå i avtalen som inngås
med barnehagen.