Søknad

Kanutten familiebarnehage har samordnet opptak med
Skedsmo kommune.

Søknadsfrist er 1.mars

Dere må søke via Skedsmo kommune.